top of page

Tahribatsız Muayene Nedir?

Tahribatsız Muayene Nedir?

Tespit edilen süreksizliklerin uygulanan standart ve kodlara göre değerlendirilmesinden sonra malzemenin sağlamlığına ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına karar verilir. Malzemede tespit edilen süreksizliklerin tipleri ve boyutları standartların izin verdiği kriterleri aşarsa hata olarak kabul edilir ve malzemenin tamiri veya reddi seçeneklerinden biri uygulanır.
Tahribatsız test metotları çeşitli fiziksel prensipler temelindedir ve farklı koşullar altında uygulanırlar. Aranan süreksizlik tipi ve test edilen malzemenin karakterizasyonuna göre test metodu seçilmektedir. Her teknik tek başına diğerine göre üstün yönleriyle kullanılabileceği gibi başka yöntemlerle de birbirini tamamlayıcı olarak uygulanabilir.

Tahribatsız muayene (NDT)

Tahribatsız İnceleme ya da Değerlendirme (NDE) olarak da bilinen NDT, dahili arızaları ve bozulmaları tanımlamak ve nicelemek için materyallerin, bileşenlerin ve bağlantıların birkaç yöntemle incelenmesini kapsar.
NDT’nin amacı, bozulmaya yol açmadan önce – tanınmış Kabul kriterleri ya da yıllar boyunca tanımlanmış bozulma profillerine dayanarak -  materyal özelliklerini değerlendirmek, üretim öncesi ürün kalite ve performansını sağlamak olduğu kadar,  mühendislik yapılarının güvenli kullanımını da sağlamaktır.

NEDEN TAHRİBATSIZ MUAYENE?

Tahribatsız Muayenenin işletme prosesleri esnasında tercih edilmesinin başlıca sebepleri tahribatlı yöntemlere göre hızlı olması ve malzemeye zarar vermeden tatbik edilmesidir. Test sırasında sistemlerin durdurulmasına gerek bırakmaz ve çoğu uygulamada sonuçlar test esnasında alınabilir.

KULLANILAN TEST METOTLARI ve UYGULAMA ALANLARI

Tahribatsız Test Metotları iki ana temel üzerinde oturmaktadır. Bu iki temelden bir nüfuziyet diğeri ise algılama fonksiyonudur. Algılama fonksiyonu nüfuz ediciden aldığı bilgileri test operatörünün algılayacağı belirtiler haline getirmek, nüfuziyet fonksiyonu ise nüfuz edici elemanın test malzemesi içine giriciliği ve fiziksel süreksizliği algılama elemanına aktarmaktır. Radyografide algılayıcı radyografi filmi, nüfuz edici ise radyasyondur. Radyografi filmine kimyasal işlem uygulanmasından sonra belirtiler test operatörünün incelemesi için gözle algılanır belirtiler oluşturmaktadır.

TAHRİBATSIZ MUAYENE SEVYE 1 2 3
bottom of page