top of page

 

Boruların Kaynak Dikişlerinin ve Metalinin Su Altı Ultrasonik İncelenmesi
8 kanallı ultrasonik test sistemi "SKARUCH-UW1" in amacı ana boru hatlarının ( 508… 1420x 7.40 mm) 60 mm ye kadar su altında kalan bölgelerinin kaynaklarının ve ana metalinin testidir.Sisteme şunlar dâhildir:Su altı cihazı: Elektronik 8-kanallı ünite (hata dedektörü-kalınlık ölçer)Harici monitörÇalışma kabloları içinde olan çoklu ünite akustik bloğuGüç ve kumanda için bağlantı kablosuGüç ünitesi ve bilgisayar bağlantısıBilgisayar Sistem fonksiyonları 16-çevirimli moddur, her çevirim belli bir test devresini yerine getirir. Her çevirimin kendine has frekansı vardır bu mevcut norm ve yönetmeliklerle, pozisyon ve kapı süresi (kaynağa olan mesafeye ve kalınlığa bağlı olarak),hata tanımlamanın eşik genliğine ve hata bölümü ölçümüne uyumludur. Her bir 16 çevirimde her mm için yakalanır ve hata dedektörü tarafından işleme tabi tutulur.Ek noktalarına iki yandan ulaşılarak kaynak ve ana malzeme her mm için taranır bu işlem kaynağın her iki tarafından aynı anda yapılır. Eğer MAU operatör tarafından hareket ettirilirse tüm test sahası taranır.Her piezoelektrik prop tarafından alınan sinyallerin kapılanması ve mikro işlemden geçirilmesi kurulu alogaritmalar yardımıyla hatanın tanımlanmasını kolaylaştırır (hacimsel, düzlemsel, hacimsel-düzlemsel) ve tüm alınan sinyallerin mukayesesi ile parametrelerin tespiti ve her taranan mm için maksimum (eko metodu) ve minimum (eko ayna metodu) genliklerin tanımlanması mümkün olur.Sonuçlar cihazın uzaktaki ekranında veya bir bilgisayarda izlenir. Eğer istenirse bir PC ye veya cihaza bağlı printerde bastırılır. Neticelerin değerlendirilmesiyle standartlara göre kaynağın nitelendirilmesi olanağı sağlanır.

Boru Kaynak Dikişleri ve Sualtı Metal Muayene Sistemi

0,00₺Fiyat
    bottom of page