top of page

Tahribatsız Muayene Eğitimleri

NDT Eğitimi Nedir?

Uluslararası küresel kurumlar (Atom Enerji Kurumu vb.) aktif bir şekilde tahribatsız muayene teknolojilerini desteklemektedir.  Çünkü Nükleer veya diğer endüstriyel üretim çalışmalarının emniyetli biçimde yürütülmesi için katı kalite kontrol şartlarına ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda çeşitli uluslararası standartlar (EN ISO 9712 vb.) oluşturulmuştur ve küresel anlamda kaliteli ürün piyasaya sürmeyi amaçlayan firmaların bu standartlara uygun olarak üretim yapması beklenmektedir. Bu standartları sağlayan kalitede ürün üretmek için farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitli tahribatsız muayene cihazları geliştirilmektedir. Ayrıca bu standartlara uygun biçimde üretim yapılmasını sağlayacak personelin istenilen bilgi düzeyi ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Personel belgelendirme eğitimlerinin amacı bu uluslararası standartların kurumsal firmalar tarafından sağlanmasına destek olmaktır.

BURSAM NDT LTD. ŞTİ. yapılan eğitim ve belgelendirmeler:

1 - Tahribatsız muayene - Ndt personelinin ISO 9712 standardına göre eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

2 - Basınçlı kaplar NDT personelinin 2014/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifine (PED) göre eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

2 - GOST standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

3 - NÜKLEER santrallerin Tahribatsız muayenesinde görev alabilecek personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

4 - EN 4179 standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

5 - ISO 11484 standardına göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

6 - SNT-TC-1A ’ya göre personelin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirmesi,

Yayınladığımız programlar dışında standartlarda istenen asgari kriterler sağlanması durumunda talepte bulunan paydaşlarımızın firmalarında, yerinde tahribatsız muayene personelinin eğitimi, kalifikasyonu ve belgelendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

bottom of page