Kaynak Dikişlerinin Mekanize Ultrasonik Muayenesi İçin Taşınabilir Sistem
Kaynak Dikişlerinin Mekanize Ultrasonik Muayenesi İçin Taşınabilir Sistem

Sistemin  amacı  büyük çaplı petrol ve gaz ana boru hatlarının kaynak dikişlerinin ve ana metalinin mekanize olarak sahada ultrasonik muayenesidir.

Sisteme şunlar dahildir :

  • "SKARUCH" ultrasonik ölçüm  tesisatı ("SCANNER" hata dedektörü; MP2; AB; yazılımı; IK-2S kablo ; CPU);
  • Band takımıyla birlikte elektrik tahrikli veya manuel SCANNER ;
  • Temas sıvısı besleme sistemi ;
  • Boya markalama sistemi .